Turvalisus

Privaatsus/andmekaitse :

1.Tellides e-poest annab Klient selge ja teadliku nõusoleku oma isikuandmete töötlemisel.

2.Müüjale teatavaks saanud isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ja neid kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja Kliendile kauba pakkumiseks.

3.Müüja säilitab Kliendi kohta ostude sooritamise käigus Kliendi poolt sisestatud kontaktandmed ja info sooritatud ostude kohta.Seda infot säilitatakse konfidentsiaalsena ja töödeldakse kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega.Isikuandmed ,mis on vajalikud toodete Kliendile saatmiseks,edastatakse kullerteenust osutavale ettevõttele.

4.Müüja võib kasutada Kliendi isikuandmeid Kliendile eripakkumiste ja kampaaniate kohta info saamiseks e-posti teel üksnes juhul,kui Klient on andnud selleks oma nõusoleku.

5.Andmeside Kliendi ja pankade ja kaardimaksekeskuse vahel on krüpteeritud ,mis tagab kliendi isikuandmete ja pangaandmete turvalisuse.

Makse teostamine toimub väljaspool E-poe keskonda ,vastava panga või teenusepakkuja turvalises maksekeskkonnas.E-poel puudub ligipääs Kliendi pangaandmetele ja krediitkaardi andmetele.

Andmeid töötleb Marver Eesti OÜ