Tingimused

Marver Eesti OÜ, registrikood 12293616 (edaspidi Teenuse osutaja) ja klient, kes vormistab E-poes tellimuse ja identifitseerib end sisestades tellimusele oma isikuandmed (edaspidi Teenuse kasutaja), sõlmisid käesoleva E-poe Kasutuslepingu (edaspidi Kasutusleping).

E-pood

1. Teenuse osutaja poolt loodud internetipood, mille vahendusel toimub toodete müük Teenuse kasutajale.