Tagastamine/vahetamine

1.TAGASTAMINE:

§ 56. Õigus lepingust taganeda

-Tarbija võib sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul. Asja puhul algab tähtaeg päevast, mil asi, samaliigiliste asjade kättetoimetamise korral aga esimene osa asjadest, on jõudnud tarbijani ning on täidetud käesoleva seaduse §-s 55 sätestatud kohustused. Teenuse puhul algab tähtaeg lepingu sõlmimise päevast, kui on täidetud käesoleva seaduse §-s 55 sätestatud kohustused.

NB! Tagastada ei saa allahinnatud tooteid ega personaliseeritud tooteid.

- Kauba tagastamiseks tuleb saata e-posti kiri aadressil info@rosme.ee.

- Kirjas peab olema järgmine info: tagastatav kaup, tellimuse number ning arveldusarve, kuhu raha tagasi kanda. Kauba eest tasutud summa tagastatakse ostja arveldusarvele viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul lepingust taganemise teate jõudmisest müüjani.

-Tagastamise korral saatmiskulusid ei tagastata.Need kulud kaetakse ainult siis , kui toode on tootja defektiga.

- Ostetud kaupa ei saa tagastada, kui tellitud kaup on valmistatud tarbija isiklikke vajadusi arvestades.

- Tagastatav kaup ei tohi olla kasutatud ning see peab olema originaalpakendis, terve ja puhas.

 

2.VAHETAMINE:

- Kaupa saab vahetada teise suuruse, mudeli või värvi vastu 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamise kuupäevast.

- Kauba vahetamisel palume samal päeval  eelnevalt meid e-posti ( info@rosme.ee) teel teavitada.

- Vahetatav kaup peavab  olema originaalsiltidega , uus, terve,puhas  ja kasutamata.

- Ühekordne vahetamine on ühe tellimuse kohta TASUTA.

- Korduvad vahetamised tellija kulul.

- Pärast vahetatava kauba kätte saamist , saadetakse asendatav kaup asemele.